Tag archive for ‘cung phuc duc’
By Lê Thủy On Tuesday, June 28th, 2016
0 Comments

Xem cung phúc đức đoán số mệnh

Cung Phúc đức trên khuôn mặt (cung thứ mười một trong 12 cung) nằm ở hai bên mặt, giữa 2 bộ vị Thiên thương và Địa các. Xem bói mặt ở Cung Phúc đức, nếu có ngũ tinh More...

Copyright © 2019 by Thời tiết: Lịch vạn niên
-