Thời tiết ngày 09-03: Hà Nội mưa rào trời rét

Chưa phân loại

Tình hình thời tiết 9/3. Tại các tỉnh giấc Bắc Bộ sở hữu mưa rào tản mạn và mang nơi với dông. Ở vùng núi sở hữu nơi nhiệt độ giảm xuống còn 13 độ

Theo những thông tin mới nhất từ trung tâm khí tượng thủy văn, ngày hôm nay , phía Tây Bắc Bộ với mưa rào và sở hữu nơi sở hữu dông, gió nhẹ, trời rét. Độ ẩm từ 70-99%.

ha-noi-mua-rao

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18, mang nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21, với nơi trên 22 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ sở hữu mưa, mưa rào rải rác và mang nơi mang dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17, vùng núi với nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20, với nơi trên 20 độ C.

các tỉnh giấc Thanh Hóa – Thừa Thiên-Huế sáng với mưa, mưa rào tản mát . Gió bắc tới tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 68-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18; phía nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 19-22, phía nam mang nơi trên 23 độ C.

từ Đà Nẵng tới Bình Thuận ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29-32 độ C.

như vậy, khu vực Tây Nguyên ngày nắng. Gió đông bắc tới đông cấp 2-3. Độ ẩm trong khoảng 50-92%. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30-33 độ C.

các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi với nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm trong khoảng 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 31-34, riêng miền Đông với nơi trên 35 độ C.

Tình hình thời tiết Hà Nội: mang mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm trong khoảng 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 17-20 độ C.