Thông báo tin động đất ngày 11 tháng 05 năm 2016

Chưa phân loại

Vào hồi 19 giờ 35 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 05 năm 2016 tức 02 giờ 35 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 05 năm 2016 một trận động đất có độ lớn M = 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.203 độ vĩ Bắc,107.510 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

tin-dong-dat