Soi cầu loto miền Bắc ngày 31-3

Soi cầu lô đề xsmb ngày hôm nay:
+Biên độ 12 ngày : 47
+Biên độ 9 ngày : 34
+Biên độ 8 ngày : 23 42 82 91
+Biên độ 7 ngày : 13 48 62 72 79 80 81 82 99
+Biên độ 6 ngày : 04 04 13 20 24 24 27 40 42 42 49 62 70 80 80 84 93 93 96

  • Phân tích và dự đoán kết quả xsag hôm nay

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
24-42 5 26-62 2 39-93 2 18-81 1 49-94 1
08-80 3 27-72 2 19-91 1 99 1 07-70 1
04-40 3 28-82 2 79-97 1 47-74 1 34-43 1
48-84 2 13-31 2 23-32 1 02-20 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 12 ra ngày: 19/03/2016 – đến 31/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 42 ra ngày: 14/03/2016 – đến 31/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày

Cặp số 61 ra ngày: 20/03/2016 – đến 31/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 66 ra ngày: 20/03/2016 – đến 31/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 75 ra ngày: 20/03/2016 – đến 31/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 90 ra ngày: 12/03/2016 – đến 31/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày

Cặp số 99 ra ngày: 19/03/2016 – đến 31/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

  • Thống kê kết quả xsmt hôm nay