Dự đoán năm 2018 cho nữ mạng Nhâm Tuất

Chưa phân loại

Toạ cung tiểu vận có các sao cố định: Tuần, Thiếu âm, Tấu thư, Thiên việt, Hóa lộc, Dương phù. Cùng chuyên gia xem tử vi năm 2018 cho người tuổi Tuất nhé!

Chiếu có các sao cố định:

1/ Hóa lộc, Phúc đức, Thiên đức, Quan phù, Kiếp sát, Đà la.
2/ Thiên hỷ, Trực phù, Quả tú, Lực sỹ, Kinh dương, Đja võng.
3/ Long đức,Thiên khôi, Long trù, Đại hao.

Tại cung ấy gặp các sao lưu: Thiếu dương, Từ phù. Phúc đức, Triệt.

Các sao lưu chiếu:
1/ Hóa lộc, Phượng cát, Giải thần, Thái tuế, Thanh long.
2/ Thiếu dương, Đào hoa, Lưu niên vân tinh, Thiên không, Tiều hao.
3/ Long đức, Thiên khôi, Thiên trù, Đại hao.

tu-vi-tuoi-tuat-trong-nam-2018
Tọa cung tiểu vận có các sao cố định: Tuế Phá, Quan Phù, Đà la, Thiên la, Thiên Hư, Quan Đới, Tuần

Cung xung chiếu có các sao cố đinh: Tấu Thư, Đường Phù, Hoa Cái, Thái Tuế, Địa Võng, Mộ

Cung Nhị hợp có các sao: Trực phù, Tướng Quân, Tử

Cung tam hợp có các sao cố đinh: Thiên mã, LN Văn Tinh, Điếu Khách, Tiểu Hao, Thiên Khốc, Bệnh, Thiên Phúc, Hỉ Thần, Phượng Các, Giải Thần, Tang Môn, Thai, Triệt

Theo như trên có thể luận đoán tổng quát thì tử vi năm 2018 tuổi Nhâm tuất nữ mạng 1982 không được hưởng thiên thời và địa lợi cho nên tất cả mọi việc làm ăn đều do bản thân cố gắng và gây dựng mà có, tuy nhiên trong năm nay thì không nên thay đổi công việc và mở mang gì vào những tháng đầu năm, trong năm nay thì nên chú ý sức khỏe kém đau ốm lâu khỏi.
Phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Mậu thuộc Dương, Ngũ Hành hợp Hòa, Trung vận là Thái Chùy, Hỏa vận thái quá. Đối với Quý Cô, mạng Đại hải Thủy, tuy không có lợi nhưng không thiệt hại.

Sao Hạn, Vận Thế, Vận niên đề yếu kém, lại đang gặp Tam Tai, công việc làm ăn cũng như gia đình tình cảm có nhiều điều không thuận, cần giữ tâm lành ý thiện trong mọi hoàn cảnh, mới có thể giảm phần thiệt hại. Đây là năm tương đối khó khăn, nên an phận thủ thường, cố gắng làm các việc trong tầm tay, dù có vất vả nhưng vẫn duy trì cuộc song tương đối bình yên.

Xét về mặt Tử Vi, Quý Cô đang ở vào Đại Hạn 10 năm (kể từ 32 đến 41 tuổi) nhiều đổi thay. Tiểu Hạn đang vào Sinh Đại đem lại nhiều may mắn cho danh lộc lẫn sức khỏe. Tiểu Hạn này còn có khả năng ngăn chận, hóa giải những sự chẳng lành do Sao Vạn xấu gây nên. Vì vậy năm nay tuy yếu về Sao Hạn, Đại Hạn, nhờ Tiểu Han sáng sủa nên giảm phần bất lợi.