Thời tiết tháng 6 thay đổi biến chuyển thế nào

Tin tuc xa hoi – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng khoảng 1-2 đợt nắng nóng; nắng nóng có khả năng xảy ra tập trung ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 1-5/6 và khoảng giữa tháng 6.

Thời tiết tháng 6 thế nào?
Dự báo thời tiết tháng 6, miền Bắc chịu ảnh hưởng khoảng 1-2 đợt nắng nóng.

Dự báo thời tiết tháng 6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có khả năng hoạt động ổn định và gây nhiều ngày mưa trên khu vực.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo nhiệt độ trung bình và lượng mưa tháng 6/2017

Thời tiết tháng 6 thế nào?
Dự báo thời tiết tháng 6 trên cả nước cụ thể như sau:

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/6): Nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), các khu vực khác ở mức xấp xỉ với giá trị TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, riêng Nam Bộ ở mức tương đương so với TBNN.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/6): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN. Lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN, khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ dưới hoặc xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Video: El Nino quay trở lại, mùa hè năm nay nóng hơn

Xem thêm thị trường ô tô nhập khẩu của việt nam trong năm 2017 sẽ ra sao?

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-30/6): Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ hoặc xấp xỉ dưới so với TBNN.

Theo: tin tức